Selecteer Whiskeys volgens herkomst
Schotland
Ierland
Engeland
Verenigde Staten
Canada
Australië
België
Frankrijk
India
Japan
Nieuw-Zeeland
Taïwan
Thailand
Zweden
 
 
 
 
Den Hoorn  >  Whiskeys  >  Australië

In het verre Australië worden sinds enkele jaren ook enkele whisky’s geproduceerd. De regio Tasmanië is daar de bakermat van de whisky.


Streek Benaming Prijs in €
Hellyers Road 10 Years 46,2° 79,50© 2010-2012 Den Hoorn         |         Koning Albertstraat 12, 2500 Lier (België)         |        Tel.: 0498 41 61 65          |         vermeulen.bart@skynet.be         |          i.s.m. Snelweb Design